Oferta

RecyClass Recyclability 

RecyClass Recyclability 

RecyClass has established a certification system for the entire value chain.

  • RecyClass Recycling Process Certification for recycling process.
  • RecyClass Recycled Plastics Traceability Certification for converters, producers and traders who want to define and document the recycled content in their products.
  • RecyClass Recyclability Rate Certification to assess the compatibility of Plastic Packaging with State-of-the-art Recycling Process.

Certification aims at recognising the compatibility of Plastic Packaging with State-of-the-art Recycling Process established on the European Market. It specifies requirements for companies pledging Plastic Packaging on the European Market who wish to claim their recyclability under a comprehensive Audit Scheme.

Certification focuses on the recyclability by considering as main benchmark the ability of the plastic Packaging to be recycled in Closed-Loop and Cascade Open-Loop applications.

Recyclability of a Plastic Packaging must be verified throughout all the steps of the waste management process, that includes collection, sorting and recycling in order to make a claim of recyclability for Audited Packaging. Therefore, Certification may be granted to all companies commercialising Plastic Packaging as it will be placed onto the market, mainly brand owners and retailers, but not exclusively.

Certyfikacja ma na celu stwierdzenie zgodności Opakowań z Tworzyw Sztucznych z najnowocześniejszym Procesem Recyklingu przyjętym na rynku europejskim. Określa wymagania dla firm wprowadzających opakowania z tworzyw sztucznych na rynek europejski, które chcą potwierdzić zdolność danych opakowań do recyklingu w ramach programu audytu RecyClass Recyclability.

Certyfikacja koncentruje się na ocenie zdolności opakowań do poddania recyklingowi, uznając za główny punkt odniesienia zdolność opakowań z tworzyw sztucznych do recyklingu w zastosowaniach w pętli zamkniętej i kaskadowej w pętli otwartej.

Zdolność opakowania do recyklingu musi zostać zweryfikowana na wszystkich etapach procesu gospodarowania odpadami, które obejmują: zbiórkę, sortowanie i recykling, aby móc zgłosić twierdzenie o zdolności do recyklingu kontrolowanego opakowania.

Dlatego też Certyfikat może zostać przyznany wszystkim firmom komercjalizującym Opakowania z Tworzyw Sztucznych w momencie ich wprowadzenia na rynek, głównie właścicielom marek i sprzedawcom detalicznym.

‘A circular economy is one that is restorative and regenerative by design and aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times.’

(Ellen Mac Arthur Foundation, 2015).

Produkty, które mogą ubiegać się o RecyClass

Plastics must meet four conditions for a product to be considered recyclable:

 

The product must be made of plastic that is collected for recycling, has market value, and/or is supported by a legislatively mandated program.

The product must be sorted and aggregated into defined streams for recycling processes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The product can be processed and reclaimed/recycled with commercial recycling processes.

The recycled plastic becomes a raw material that is used in the production of new products.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.