Oferta

RecyClass

Recycling Process Certification

RecyClass ustanowił dwa rodzaje certyfikacji.
Dla procesów recyklingu Recycling Process Certification oraz dla wykorzystania plastiku pochodzącego z recyklingu Recycled Plastics Traceability Certification.
PROCESY RECYKLINGU – Recycling Process Certification
WYKORZYSTANIE PLASTIKU POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU – Recycled Plastics Traceability Certification

Narzędziem wspierającym działalność recyklingu tworzyw sztucznych jest Certyfikat RecyClass Recycling Process Certificate.

Almaland prowadzi audyty według programu RecyClass Recycling Process dla regranulatów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.
Identyfikowalność i transparentność sprzyjają zaufaniu do jakości procesów recyklingu i wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach.
Certyfikat potwierdza identyfikowalność procesu recyklingu tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów zarówno po- i przed- użytkowych, przetwarzanych zgodnie z wymaganiami określonymi w schemacie oceny zgodności: RecyClass Recycling Process Certification.
Certyfikacja pozwala recyklerom wykazać swój wkład w gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych i potwierdzić pochodzenie przetwarzanych odpadów.

Proces recyklingu stanowi początkowe ogniwo w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Certyfikowane organizacje zwiększają zaufanie do wszystkich jego uczestników, przyczyniając się do zwiększenia użycia plastikowych surowców wtórnych w nowych produktach.
Wymagania Systemu Audytów są zgodne z wymogami norm EN 15343:2007 i ISO 22095:2020.

Certyfikat Recycled Content Traceability ma na celu potwierdzenie użycia surowców pochodzących z recyklingu do produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych. Jest przeznaczony dla producentów, którzy chcą określić i udokumentować zawartość regranulatów w swoich produktach.

Certyfikacja koncentruje się na identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu na różnych etapach procesu, wskazując udział regranulatów post-consumer i pre-consumer w certyfikowanym produkcie.

Certyfikat Identyfikowalności Materiałów pochodzących z recyklingu RecyClass zaświadcza, że producent opakowań, w celu zapewnienia identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu włączonego do produktu, stosuje w swoim zakładzie wymagane procedury.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do certyfikacji

Aby kwalifikować się do certyfikacji, podmioty zajmujące się recyklingiem muszą dysponować procesami umożliwiającymi recykling po- lub przed- użytkowych odpadów z tworzyw sztucznych i posiadać niezbędne pozwolenia.

Używaj znaków RecyClass, aby zwiększyć świadomość

Organizacje mogą używać odpowiedniego logo procesu recyklingu RecyClass.

Więcej informacji na temat korzystania z logo i oświadczeń można znaleźć w dokumencie Zarządzanie jakością i procedury. 

Produkty, które mogą ubiegać się o RecyClass

Produkty recyklingu tworzyw sztucznych: recyklaty w tym regranulaty, płatki oraz  przemiały tworzyw sztucznych wyprodukowane z odpadów tworzyw sztucznych

Partnerzy procesu

Recyklerzy odpadów tworzyw sztucznych

Cel

Potwierdzenie, że proces recyklingu jest w pełni identyfikowalny i istnieje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu

Nasza usługa

  • Audyt RecyClass w zakładzie produkcyjnym
  • Przygotowanie raportu z audytu
  • Wsparcie w okresie korzystania z certyfikatu
  • Audyty monitorujące i odnowienie certyfikatu

Efekty realizacji

  • Certyfikat RecyClass dla recyklerów odpadów tworzyw sztucznych

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.