Oferta

EuCertPlast

EuCertPlast

Almaland wspiera recyklerów tworzyw sztucznych, docierających ze swoimi innowacyjnymi produktami i usługami na rynki całej Unii Europejskiej. Narzędziem wspierającym działalność recyklerów jest certyfikat EuCertPlast. Świadczymy usługi audytowe oraz konsultingowo-doradcze dla recyklerów tworzyw sztucznych, zdecydowanych ubiegać się o pozyskanie certyfikatu EuCertPlast dla swoich produktów.

Program koncentruje się na identyfikowalności materiałów z tworzyw sztucznych (podczas całego procesu recyklingu i łańcucha dostaw) oraz na jakości materiałów z recyklingu w produkcie końcowym.
EuCertPlast dąży do zwiększenia przejrzystości europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, a także zintegrowania różnych systemów kontroli we wspólny. Jednocześnie określane są najlepsze praktyki recyklingu i handlu.
Połączenie wszystkich tych aspektów pozwala podmiotom zajmującym się recyklingiem spełnić wymagania REACH.

Program rozwiązuje problemy różnych norm w poszczególnych krajach UE oraz brak przejrzystości i identyfikowalności materiałów z tworzyw sztucznych.

Produkty i usługi, które otrzymały oznakowanie ekologiczne Blue Angel, są bardziej przyjazne dla środowiska niż inne porównywalne, standardowe produkty i usługi.

Normy ustanowione przez Blue Angel dostarczają jasnych wskazówek producentom i firmom handlowym, gdy chcą poprawić ekologiczność swoich produktów i usług. Konsumenci mogą opierać swoje decyzje zakupowe na Blue Angel i świadomie wybierać lepszą, przyjazną dla środowiska alternatywę.

 

EuCertPlast został stworzony w celu rozpoznania podmiotów zajmujących się recyklingiem działających zgodnie z wysokimi standardami i wdrażających najlepsze praktyki.
Dzięki EuCertPlast podmioty zajmujące się recyklingiem i audytorzy mogą pracować nad integracją różnych schematów audytu i stworzyć wydajny, zharmonizowany i przejrzysty system.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz odwiedzić stronę internetową EuCertPlast.

EuCertPlast uruchomił procedurę audytu dla procesów recycklingu torzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak: PET, HDPE lub PP.

Program audytu potwierdza przestrzeganie najwyższych stanardów w przetwarzaniu opadów tworzyw sztucznych.

Moduł EuCertPlast do kontaktu z żywnością gwarantuje przejrzystość i utrzymanie stanardu jakości recyklingu, w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo użycia recyklatów.

EuCertPlast został stworzony w celu rozpoznania podmiotów zajmujących się recyklingiem działających zgodnie z wysokimi standardami i wdrażających najlepsze praktyki.
Dzięki EuCertPlast podmioty zajmujące się recyklingiem i audytorzy mogą pracować nad integracją różnych schematów audytu i stworzyć wydajny, zharmonizowany i przejrzysty system.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz odwiedzić stronę internetową EuCertPlast.

Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że regranulat tworzyw sztucznych wykonany jest z odpadów i jest w pełni identyfikowalny.

Produkty, które mogą ubiegać się o EuCertPlast

Recyklaty tworzyw sztucznych powstające w procesie recyklingu

Partnerzy procesu

Przedsiębiorstwa recyklingu tworzyw sztucznych

Cel

Potwierdzenie, że proces recyklingu tworzyw sztucznych w zakładzie jest w pełni identyfikowalny i istnieje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu

Nasza usługa

  • Audyt EuCertPlast w zakładzie recyklingowym
  • Przygotowanie raportu z audytu
  • Wsparcie i doradztwo w okresie korzystania z certyfikatu
  • Audyty monitorujące i odnowienie certyfikatu

Efekty realizacji

  • Certyfikat EuCertPlast dla recyklerów tworzyw sztucznych zlokalizowanych na terenie UE
  • Certyfikat EuCertPlast dla recyklerów tworzyw sztucznych zlokalizowanych poza terenem UE

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.