Oferta

EuCertPlast

EuCertPlast

Almaland świadczy usługi audytorskie dla przemysłu recyklingu tworzyw sztucznych. Certyfikat EuCertPlast jest uznanym narzędziem wspierającym recyklerów tworzyw sztucznych, docierających ze swoimi innowacyjnymi produktami na rynki Unii Europejskiej.

Program koncentruje się na identyfikowalności i jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (w procesie recyklingu i w całym łańcucha dostaw).
EuCertPlast dąży do poprawy transparentności europejskiej branży tworzyw sztucznych poprzez integrację różnych systemów zarządzania. Jednocześnie określana najlepsze praktyki recyklingu i dystrybucji regranulatów.
Program harmonijnie łączy wymagania różnych norm międzynarodowych oraz potwierdza identyfikowalność materiałów pochodzących z odpadów z tworzyw sztucznych.
Połączenie wszystkich tych aspektów pozwala zaangażowanym podmiotom spełnić wymagania REACH.

Produkty i usługi, które otrzymały oznakowanie ekologiczne Blue Angel, są bardziej przyjazne dla środowiska niż inne porównywalne, standardowe produkty i usługi.

Normy ustanowione przez Blue Angel dostarczają jasnych wskazówek producentom i firmom handlowym, gdy chcą poprawić ekologiczność swoich produktów i usług. Konsumenci mogą opierać swoje decyzje zakupowe na Blue Angel i świadomie wybierać lepszą, przyjazną dla środowiska alternatywę.

 

EuCertPlast został stworzony w celu rozpoznania podmiotów zajmujących się recyklingiem działających zgodnie z wysokimi standardami i wdrażających najlepsze praktyki.
Dzięki EuCertPlast podmioty zajmujące się recyklingiem i audytorzy mogą pracować nad integracją różnych schematów audytu i stworzyć wydajny, zharmonizowany i przejrzysty system.
Aby dowiedzieć się więcej, możesz odwiedzić stronę internetową EuCertPlast.

EuCertPlast uruchomił procedurę audytu dla procesów recycklingu tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak: PET.
Program audytu potwierdza przestrzeganie najwyższych standardów w przetwarzaniu opadów tworzyw sztucznych.

EuCertPlast został stworzony w celu rozpoznania podmiotów zajmujących się recyklingiem działających zgodnie z wysokimi standardami i wdrażających najlepsze praktyki.
Dzięki EuCertPlast podmioty zajmujące się recyklingiem i audytorzy mogą pracować nad integracją różnych schematów audytu i stworzyć wydajny, zharmonizowany i przejrzysty system.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz odwiedzić stronę internetową EuCertPlast.

Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że regranulat tworzyw sztucznych wykonany jest z odpadów i jest w pełni identyfikowalny.

Produkty, które mogą ubiegać się o EuCertPlast

Recyklaty tworzyw sztucznych powstające w procesie recyklingu

Partnerzy procesu

Przedsiębiorstwa recyklingu tworzyw sztucznych

Cel

Potwierdzenie, że proces recyklingu tworzyw sztucznych w zakładzie jest w pełni identyfikowalny i istnieje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu

Nasza usługa

  • Audyt EuCertPlast w zakładzie recyklingowym
  • Przygotowanie raportu z audytu
  • Wsparcie w okresie korzystania z certyfikatu
  • Audyty monitorujące i odnowienie certyfikatu

Efekty realizacji

  • Certyfikat EuCertPlast dla recyklerów tworzyw sztucznych zlokalizowanych na terenie UE
  • Certyfikat EuCertPlast dla recyklerów tworzyw sztucznych zlokalizowanych poza terenem UE

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.