Oferta

RecyClass

RecyClass

RecyClass ustanowił dwa rodzaje certyfikacji:

  • dla procesów recyklingu: RecyClass Recycling Process Certification oraz
  • dla identyfikacji wykorzystanego plastiku pochodzącego z recyklingu w nowych produktach: RecyClass Recycled Plastics Traceability Certification.

RecyClass wspiera branżę w zwiększaniu możliwości recyklingu produktów z tworzyw sztucznych, potwierdza i weryfikuje identyfikowalności odpadów i surowców z tworzyw sztucznych, przyczynia się do zwiększania wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach. Narzędziem wspierającym producentów wyrobów z tworzyw sztucznych jest Certyfikat RecyClass Recycled Plastics Traceability Certification.

RecyClass Recycled Plastics Traceability

RecyClass określa i potwierdza zawartość regranulatów w produktach. Certyfikat koncentruje się na identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu, wskazując udział regranulatów post-consumer i pre-consumer w certyfikowanym produkcie lub półprodukcie.
Certyfikowane organizacje zwiększają zaufanie do wszystkich uczestników łańcucha wartości, przyczyniając się do zwiększenia użycia plastikowych surowców wtórnych.

Almaland wspiera producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, wprowadzający swoje produkty na rynki Unii Europejskiej.
Narzędziem wspierającym ich działalność jest certyfikat RecyClass; ponieważ identyfikowalność i transparentność sprzyjają zaufaniu do przemysłu i produktów wytworzonych z udziałem surowców pochodzących z recyklingu.

Audytorzy Almaland prowadzą audyty według programu RecyClass Recycled Plastics Traceability Certification dla producentów wyrobów z udziałem certyfikowanych regranulatów z tworzyw sztucznych.

 

Rosnące wymagania prawne i zobowiązania przemysłu wymagają zharmonizowanych i weryfikowalnych praktyk przetwarzania, identyfikowalności odpadów, a także transparentnego wykorzystania recyklatów w nowych, zaawansowanych zastosowaniach. 
Proces recyklingu i certyfikaty identyfikowalności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu są uznanymi systemami służącymi do monitorowania celów obranych przez Circular Plastics Alliance. Monitorowanie wyznaczonych celów będzie wymagało przejrzystej sprawozdawczości. Certyfikaty RecyClass mogą być wykorzystywane jako dowód w sprawozdawczości, ponieważ są zgodne z normą EN 15343:2007, równoważną z normą UNE EN 15343:2008.
Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego wymaga, aby branża składała weryfikowalne i wiarygodne deklaracje, które zostaną potwierdzone przez niezależnych, bezstronnych audytorów w procesie certyfikacji RecyClass.

Dzięki programom certyfikacji RecyClass recyklerzy i producenci mogą już dziś przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym.


RecyClass Recycled Plastics Traceability Certificate
potwierdza, że producent, stosuje w swoim zakładzie wymagane procedury, aby zapewnić identyfikowalność materiału pochodzącego z recyklingu.

Produkty, które mogą ubiegać się o RecyClass

Produkty i półprodukty z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z udziałem certyfikowanych regranulatów

Partnerzy procesu

Przetwórcy i producenci wyrobów z tworzyw sztucznych

Cel

Potwierdzenie, że proces produkcyjny w zakładzie jest w pełni identyfikowalny i istnieje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu

Nasza usługa

  • Audyt RecyClass w zakładzie produkcyjnym
  • Przygotowanie raportu z audytu
  • Wsparcie w okresie korzystania z certyfikatu
  • Audyty monitorujące i odnowienie certyfikatu

Efekty realizacji

  • Certyfikat RecyClass dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.