Oferta

RecyClass

RecyClass

Almaland wspiera producentów i przetwórców opakowań z tworzyw sztucznych, docierających ze swoimi produktami na rynki Unii Europejskiej. Narzędziem wspierającym ich działalność jest certyfikat RecyClass. Świadczymy usługi audytowe oraz konsultacyjno-doradcze dla producentów opakowań z tworzyw sztucznych, ubiegających się o pozyskanie certyfikatu RecyClass dla swoich produktów.

Certyfikat Recycled Content Traceability ma na celu potwierdzenie użycia surowców pochodzących z recyklingu do produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych. Jest przeznaczony dla producentów, którzy chcą określić i udokumentować zawartość regranulatów w swoich produktach.

Certyfikacja koncentruje się na identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu na różnych etapach procesu, wskazując udział regranulatów post-consumer i pre-consumer w certyfikowanym produkcie.

Certyfikat Recycled Content Traceability ma na celu potwierdzenie użycia surowców pochodzących z recyklingu do produkcji nowych opakowań z tworzyw sztucznych. Jest przeznaczony dla producentów, którzy chcą określić i udokumentować zawartość regranulatów w swoich produktach.

Certyfikacja koncentruje się na identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu na różnych etapach procesu, wskazując udział regranulatów post-consumer i pre-consumer w certyfikowanym produkcie.

Projekt decyduje o tym, czy opakowanie można poddać recyklingowi. RecyClass dostarcza narzędzi, przy pomocy których można sprawdzić stopień przydatności opakowania do recyklingu.

Tradycyjnie opakowania plastikowe były projektowane z myślą o funkcjonalności i reklamie. Nie zwracano uwagi na sposób postępowania z nim po zużyciu.

Obecnie, przechodząc na gospodarkę o obiegu zamkniętym, projektowanie dla recyklingu jest podstawowym środkiem umożliwiającym wykorzystanie surowców wtórnych przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów naturalnych. Nadrzędnym celem RecyClass jest umożliwienie wysokiej jakości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz odwiedzić stronę internetową RecyClass.

Certyfikat Identyfikowalności Materiałów pochodzących z recyklingu RecyClass zaświadcza, że producent opakowań, w celu zapewnienia identyfikowalności materiału pochodzącego z recyklingu włączonego do produktu, stosuje w swoim zakładzie wymagane procedury.

Produkty, które mogą ubiegać się o RecyClass

Opakowania z tworzyw sztucznych, wyprodukowane z udziałem certyfikowanych regranulatów

Partnerzy procesu

Przetwórcy i producenci opakowań z tworzyw sztucznych

Cel

Potwierdzenie, że proces produkcyjny w zakładzie jest w pełni identyfikowalny i istnieje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu

Nasza usługa

  • Audyt RecyClass w zakładzie produkcyjnym
  • Przygotowanie raportu z audytu
  • Wsparcie i doradztwo w okresie korzystania z certyfikatu
  • Audyty monitorujące i odnowienie certyfikatu

Efekty realizacji

  • Certyfikat RecyClass dla producentów opakowań z tworzyw sztucznych

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.