Oferta

Dokumentacje projektowe w zakresie ochrony środowiska

Eco projektowanie

Jesteśmy zespołem profesjonalistów a nasza wiedza i doświadczenie wykorzystywane są przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji wspomagających zarządzanie środowiskiem.

Opracowujemy:

programy ochrony środowiska

plany gospodarki odpadami

identyfikacje i ewidencje azbestu

oceny stanu technicznego azbestu

Opracowujemy i przygotowujemy programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów. Przyjęcie tych dokumentów uchwałami rad a następnie ich przydatność w zarządzaniu środowiskiem oraz przygotowywaniu projektów inwestycyjnych potwierdza wysoki poziom merytoryczny.
Nasi klienci z sektora przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, chwalą sobie szybkość i sprawność, z jaką opracowujemy plany gospodarki odpadami a następnie skutecznie doprowadzamy do uzyskania przez nich decyzji zatwierdzającej, zezwalającej na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Opracowujemy i przygotowujemy programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów. Przyjęcie tych dokumentów uchwałami rad a następnie ich przydatność w zarządzaniu środowiskiem oraz przygotowywaniu projektów inwestycyjnych potwierdza wysoki poziom merytoryczny.
Nasi klienci z sektora przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, chwalą sobie szybkość i sprawność, z jaką opracowujemy plany gospodarki odpadami a następnie skutecznie doprowadzamy do uzyskania przez nich decyzji zatwierdzającej, zezwalającej na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Bardzo dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych cieszą się nasze dokumentacje, w których przedstawiamy identyfikację i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest we wszelkiego typu budynkach i budowlach. Obiekty, w których przeprowadzamy analizy bardzo często były budowane w okresie, gdy ten niebezpieczny materiał znajdował uznanie u projektantów i wykonawców przez co występuje w wielu miejscach, w przeróżnych postaciach.

Opracowanie takie wymaga szczególnej uwagi i ścisłej współpracy z najlepszymi w Polsce laboratoriami, które na bieżąco analizują pod kątem zawartości azbestu dostarczane próbki. Mamy świadomość, że wnioski płynące z takiego opracowania w istotny sposób wpływają na decyzje inwestorów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji zleceń na terenie całego kraju.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.